Korrigering för tabbpositioner i Word.

Som standard är det meningen att markörens position skall läsas upp då man flyttar med tabb eller shift+tabb i alla versioner av Microsoft Word.
Detta händer nu inte.

Här är korrigeringsfiler som rättar till detta felet.

1. Spara ner filen Skriptfiler.zip, och spara den på din dator.
2. Packa upp filerna till en egen katalog.
3. Kopiera sedan in dessa till mappen för delade JAWS inställningar.
Välj att ersätta de befintliga.

Dessa filer kan användas i alla Svenska utgåvor av JAWS 9.02.
Om man har skapat egna skript för Word, och sparat dessa i mappen för delade inställningar, så kommer dessa skripten att gå förlorade.
Om man har skapat skript för Word, och sparat dessa i mappen för Egna inställningar, så kommer dessa inte att påverkas.