Vad är nytt i JAWS 2023

Smart blickfångare

Webbsidesutvecklare använder ofta text- och bakgrundsfärger, olika typsnitt eller särskilda textattribut för att dra uppmärksamheten till text på en sida. Till exempel kan olika typsnitt eller färger tillämpas på specifik text som är del av ett diagram eller en instrumentpanel för att indikera statusen för ett alternativ. Den nya funktionen Smart blickfångare analyserar sidan och rankar textinnehåll i omvänd ordning baserat på hur sällsynt användningen av färg, textattribut eller typsnitt är på sidan. Färger, typsnitt eller attribut som används minst kommer att rankas högst som potentiella intressepunkter, vilka kallas blickfångare.

När en webbsida laddas meddelar JAWS nu först antalet blickfångare tillsammans med antalet länkar, regioner samt formulärfält. Dessutom kan du konfigurera JAWS att spela upp ett ljud för att indikera en blickfångare när du navigerar tecken för tecken, ord för ord, rad för rad, mening för mening, stycke för stycke eller när du läser med löpande läsning. Om en sida innehåller blickfångare är följande nya snabbnavigeringstangenter tillgängliga:

 • Flytta till nästa blickfångare: Y
 • Flytta till föregående blickfångare: SKIFT+Y
 • Visa en lista med alla blickfångare på sidan: INSERT+CTRL+Y

Exempel på blickfångare återfinns på Amazons webbsida. Om du till exempel går till Amazon.com och söker efter en produkt så kommer sökresultatsidan med produkter att innehålla flera smarta blickfångare inom vissa områden på sidan, inklusive "Resultat", "Populära varumärken" och "Behöver du hjälp". I det här fallet ser dessa objekt visuellt ut som rubriker men rubrikattributet används inte. Du kan använda Y för att förflytta dig mellan de smarta blickfångarna eller visa en lista genom att trycka INSERT+CTRL+Y där du kan välja en att förflytta dig till.

För att konfigurera inställningarna för smarta blickfångare, öppna Inställningscenter (INSERT+6), expandera gruppen Webb/HTML/PDF och expandera sedan gruppen Smarta blickfångare. Du kan sedan konfigurera följande:

 • Indikera smarta blickfångare: Låter dig bestämma hur JAWS indikerar blickfångare Du kan välja att få JAWS att meddela antalet blickfångare när sidan laddas (valt som standard), meddela dig om blickfångare när du navigerar genom att spela upp ett ljud, indikera blickfångare både när sidan laddas samt medan du navigerar eller att slå av all indikering av blickfångare.
 • Känslighet: Ställ in det här alternativet på Hög för att öka känsligheten vid fastställning av en blickfångare. Vid en hög känslighet fås fler resultat genom att också analysera mindre textsegment efter speciella textattribut.
 • Inkludera objekt: Låter dig välja huruvida länkar, rubriker eller formulärfält är inkluderade när sidor analyseras efter smarta blickfångare. Även om det finns snabbnavigeringstangenter för att förflytta dig till dessa specifika objekt så kanske du vill inkludera dessa så att du kan använda ett enda tangentbordskommando för att snabbt förflytta dig mellan alla användbara objekt på sidan. Som standard inkluderas endast fält som markerats som ogiltiga eller att de krävs.

Du kan också trycka INSERT+V när du är på en webbsida för att öppna Snabbinställningar och ändra indikeringsalternativet för smarta blickfångare.

Förbättringar av aviseringshistoriken

JAWS-funktionen aviseringshistorik introducerades i juniuppdateringen av JAWS 2022 och hjälper dig att hantera den stora mängden aviseringar som på daglig basis kan tas emot från Windows och program. När du trycker INSERT+MELLANSLAG följt av N så öppnas en dialogruta som visar en historik över alla aviseringar som tagits emot under de senaste 24 timmarna medan JAWS eller Fusion kördes. I den här dialogrutan kan du välja att exkludera valda aviseringar från att visas i historiken i framtiden såväl som skapa regler som anger hur framtida aviseringar ska läsas upp eller visas i punktskrift. Till exempel kanske du vill att JAWS endast ska läsa upp aviseringar från ett program om de inkluderar specifik text eller spela upp ett ljud istället för att avbryta dig med ett talat meddelande.

JAWS och Fusion 2023 erbjuder många förbättringar för att hantera aviseringar baserat på återkoppling från kunder. Några nyckelförbättringar inkluderar:

 • Slå på eller av meddelanden om toast-aviseringar: Genom att använda det nya skiktade tangentbordskommandot INSERT+MELLANSLAG följt av CTRL+N kan du slå på och av de automatiska meddelandena om inkommande toast-aviseringar, vilket är en typ av aviseringar som används av vissa program inklusive Microsoft Outlook. Om du till exempel tar emot mycket e-post och du inte vill att JAWS automatiskt ska läsa upp aviseringarna varje gång du tar emot ett meddelande så kan du använda detta kommando för att snabbt tysta alla dessa meddelanden istället för att skapa en regel. Avisreingarna kommer fortfarande att läggas till i aviseringshistoriken, så du kan fortfarande granska dem om du behöver. Meddelanden om toast-aviseringar förblir av tills du utför detta kommando igen eller startar om JAWS.

Observera: Kommandot INSERT+MELLANSLAGCTRL+N slår endast av och på meddelandena om toast-aviseringar. Det kommer inte att fungera för program såsom Teams som använder UIA (User Interface Automation) för att visa aviseringar. För dessa program kan du skapa en regel i dialogrutan för JAWS aviseringshistorik för att tysta dem eller slå av dem med hjälp av inställningarna i programmet.

 • Rensa aviseringshistoriken: Efter att du har tryckt INSERT+MELLANSLAGN för att öppna dialogrutan Aviseringshistorik, välj den nya knappen Rensa historik för att radera alla aviseringar från listan Senaste aviseringarna.
 • Granska aviseringsdetaljer: Tryckning av ENTER när fokus är på en avisering i listan Senaste aviseringarna visar nu detaljer om den valda aviseringen. Dessa inkluderar aviseringstexten, programmet som den kom ifrån samt tiden då den togs emot.
 • Specificera typ av regel: När du väljer att skapa en ny regel för en vald avisering i listan Senaste aviseringarna så börjar du nu i kombinationsrutan Typ av regel. Det här nya alternativet låter dig bestämma hur den ursprungliga aviseringstexten i skrivfältet omedelbart efter denna kombinationsruta ska behandlas. Följande val finns:
  • Innehåller - Skapar en regel som reagerar på en avisering som innehåler specifik text. Om du till exempel vill skapa en regel för en avisering från Outlook som innehåller ordet “Förslag:” någonstans i aviseringen så kan du radera allting förutom “Förslag:” från aviseringstexten i det följande skrivfältet.
  • Börjar med - Skapar en regel som reagerar på en avisering som börjar med specifik text. Om du till exempel vill skapa en regel för en avisering från Outlook som börjar med ordet "Förslag:" följt av någon text så kan du radera allting förutom "Förslag:" från aviseringstexten i det följande skrivfältet.
  • Slutar med - Skapar en regel som reagerar på en avisering som slutar med specifik text. Om du till exempel vill skapa en regel för en avisering från Teams som slutar med orden "Tryck CTRL+SKIFT+J för att gå med" som föregås av någon text så kan du radera allt förutom "Tryck CTRL+SKIFT+J för att gå med" från aviseringstexten i det följande skrivfältet.
  • Matchar mönster - Låter dig skapa ett reguljärt uttryck som alla inkommande aviseringar kommer att matchas emot. Även om det följande skrivfältet innehåller texten för den valda aviseringen så rekommenderas det att du ändrar den till ett reguljärt uttryck genom att använda delar från aviseringen. Om du vill använda aviseringstexten som den är, eller delar av den, överväg att använda en av de andra regeltyperna. Som ett exempel på ett reguljärt uttryck, ta en titt på det reguljära uttrycket för att plocka ut namnet på avsändaren från en Outlook-avisering: "^Nytt meddelande från Outlook, (.*?)," utan citattecknen.
 • Döpa regler: När du skapar en regel för en vald avisering så kan du nu ange ett namn på regeln. Dialogrutan Hantera aviseringsregler inkluderar nu dessutom ett alternativ för att byta namn på en existerande regel.

Vänd dig till hjälpavsnittet Aviseringshistorik för mer information.
 

Lösning för problem med Dell Waves Max Audio

En ändring som fixar problemet med den ökade minnesanvändningen som förorsakades av programmet Waves Max Audio som ofta används på Dell-datorer har gjorts i JAWS, ZoomText och Fusion och den berör talsynteserna Eloquence, Vocalizer Expressive samt Microsoft Mobile. Om du tidigare har inaktiverat programmet Waves Max för att lösa dessa prestandaproblem så kan du nu återaktivera det om du vill att din dator automatiskt ska börja använda en specifik ljudutmatningsenhet, såsom ett par hörlurar, när du ansluter den.

Förbättrad åtkomst till ILM-aktivering

Lagringsplatsen för ILM-aktiveringsfiler för JAWS, ZoomText samt Fusion har flyttats till en plats där användare inte längre behöver administratörsrättigheter för att aktivera på deras egna system.

Nya alternativ Endast tabeller vid Smart navigering

Användare möts av ett ökat behov av att arbeta med komplexa webbformulär, tabeller och även program som körs inuti en webbläsare. Våran existerande funktion Smart navigering erbjuder ett mera effektivt sätt att navigera i webbaserade program med den virtuella markören eftersom kommandona PIL VÄNSTER och PIL HÖGER samt CTRL+PIL VÄNSTER och CTRL+PIL HÖGER förflyttar kontroll för kontroll istället för tecken för tecken och ord för ord. Detta gör navigering såsom förflyttning över verktygsfält, flikfält och navigeringslänkar mera likt att navigera runt i ett skrivbordsprogram. För närvarande är de olika alternativen för denna inställning Kontroller, Kontroller och tabeller eller Av. Detta betyder att du endast kunde aktivera Smart navigering för tabeller tillsammans med kontroller.

I JAWS och Fusion 2023 så finns nu ett nytt alternativ Tabeller som endast aktiverar Smart navigering när du har fokus inuti en tabell. Du kan justera inställningarna för Smart navigering via Uppstartsguiden, Inställningscenter eller Snabbinställningar. Det nya alternativet Tabeller erbjuder samma upplevelse med Smart navigering inuti tabeller som när den är inställd på Kontroller och tabeller medan den vanliga navigeringen behålls utanför tabeller.

När fokus är inuti en tabell så förflyttar tangenterna PIL HÖGER och PIL VÄNSTER mellan kolumner medan tangenterna PIL UPP och PIL NER förflyttar mellan rader. I fall du trycker PIL HÖGER för att förflytta dig från sista kolumnen på den nuvarande raden till den första kolumnen på nästa rad, eller PIL VÄNSTER för att flytta från första kolumnen på den nuvarande raden till den sista kolumnen på den föregående raden så spelar JAWS upp ett ljud för att indikera den nya raden. När fokus förflyttas utanför tabellen så förflyttar tangenterna PIL VÄNSTER och PIL HÖGER eller CTRL+PIL VÄNSTER och CTRL+PIL HÖGER tecken för tecken eller ord för ord, som de alltid har gjort.
 

Stöd för ARM64

Stöd för ARM64 tillhandahålls nu officiellt i JAWS 2023. Installationsprogrammet för JAWS 2023 kommer att känna av i fall du använder en enhet med en ARM-processor såsom Microsoft Surface Pro X och kommer automatiskt att installera ARM-versionen av JAWS. ARM-stöd för ZoomText och Fusion kommer vid ett senare tillfälle. Följande är några vanliga frågor.

Kan jag använda ZoomText eller Fusion på min ARM64-enhet?

Nej. ARM64 stöds för närvarande endast av JAWS. ZoomText och Fusion (förstoringsprogramvara) för synsvaga användare stöds ännu inte.

Vilken enhet krävs?

En ARM64-baserad enhet, vilket är en dator med en ARM64-processor. Ett exempel är Microsoft Surface Pro X.

Vilket operativsystem krävs?

Windows 11 är minimikravet vad gäller operativsystem som stöds.

Vilka punktskriftsenheter stöds för närvarande?

I dagsläget stöds endast Focus-punktdisplayerna från Freedom Scientific. Ytterligare stöd för punktdisplayer kommer att läggas till vartefter vi arbetar med våra tredjepartspartners.

Vilka talsynteser stöds för närvarande?

I dagsläget stöds talsynteserna Eloquence, Vocalizer Expressive, SAPI 5x, SAPI 5x 64-bitars samt Microsoft Mobile. Stöd för ytterligare talsynteser kommer att läggas till vartefter vi arbetar med våra tredjepartspartners.

Vilka funktioner är förnärvarande inte tillgängliga?

Följande funktioner är fortfarande under utveckling:

 • Citrix fjärrskrivbord
 • Skanna med OCR från en skanner eller kamera
 • Aktivering med dongel

Vilka program stöds för närvarande inte?

När det körs på ARM64-enheter så stödjer JAWS för närvarande inte program som kompilerats för 32-bitars ARM. För ögonblicket har Microsoft fortfarande några program som det ännu inte har tagits itu med, men vi förväntar oss att detta ska lösas i framtida uppdateringar från Microsoft och Freedom Scientific.

Följande är exempel på dessa program:

 • Windows E-post
 • Windows Kalkylator
 • Windows Väder
 • Windows Nyheter

Vilken version av Office 365 rekommenderas?

Office 365 installerades ursprungligen på ARM-enheter som 32-bitars. Denna 32-bitarsversion kan uppleva en del tröghet. För bästa prestanda rekommenderar vi att installera den senaste 64-bitarsversionen av Office utformat speciellt för ARM64-enheter.

För tyska användare, är Grade 2-punktskrift nu tillgängligt som standard?

Standardinställningen i JAWS är att använda FSBrailleTranslator för punktskriftsöversättning på tyska. En ARM64-version av denna översättare är nu inkluderad i JAWS 2023.

 

Ytterligare ändringar

 • Liblouis-punktskriftsöversättaren som används av JAWS och Fusion har uppdaterats till version 3.23.0 och är nu vald som standard.
 • För tyska användare inkluderar JAWS nu den tyska punktskriftsöversättaren RTFC för all förkortad punktskrift såsom Basisschrift, Vollschrift och Kurzschrift (Dessa är de tyska namnen för Grade 0-2). Denna översättare är standard när JAWS-språket ställs in på tyska.
 • Om-rutan i JAWS och Fusion inkluderar nu fältet Systemtyp som visar huruvida du använder X64 eller ARM64. Denna information kan också fås genom att trycka CTRL+INSERT+V när fokus är på skrivbordet.

 

 Senast uppdaterad Oktober 2022


Stäng fönster